Algemene Voorwaarden

-	Een behandeling in mijn praktijk is niet bedoeld als vervanging van medisch(e) advies of behandeling. 

-	De behandelingen kunnen naast of aanvullend aan de reguliere gezondheidszorg gegeven worden. 

-	Een verwijsbrief is niet nodig maar raadpleeg bij twijfel uw behandelend arts. 

-	De behandelingen zijn uitsluitend op afspraak. 

-	Betaling dient u na de behandeling contant te voldoen/ middels een betaalverzoek. Als u bent verhinderd, laat het mij in ieder geval 24 uur voor de afspraak weten. Dit kan telefonisch of per e-mail. Zonder afmelding wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. 

-	De behandelruimte aan huis bevindt zich op eerste verdieping. Indien u vanwege lichamelijke beperkingen niet in staat bent de praktijk te bezoeken, dan is het na overleg mogelijk dat ik u thuis bezoek. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden.

-     Als voetreflextherapeut i.o. geef ik vooralsnog tegen geringe vergoeding een behandeling. Deze voetreflexbehandeling voer ik met de grootste zorgvuldigheid en accuraatheid uit. Ik zal geen zones behandelen die enig gevaar kunnen opleveren of die een contra indicatie hebben. De behandelingen kunnen echter op energetisch niveau grote veranderingen teweeg brengen en dienen invloed uit te oefenen op het lichaam en emotionele en/of mentale toestand ten einde de gezondheid van de patiënt te verbeteren. Als voetreflextherapeut i.o. kan ik echter geen verantwoordelijkheid nemen voor mogelijk aan de behandeling toe te wijzen verstoringen van enigerlei aard.
Ik vraag u als client daarom een formulier hiervoor te ondertekenen, voorafgaand aan de behandeling, waarbij u mij vrijwaart van enige vervolging voor negatieve veranderingen in uw gezondheidstoestand. M.a.w. u ondergaat de behandelingen volledig op eigen risico.